Get Adobe Flash player

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Zespoły ratownictwa medycznego oczekują w ustalonych miejscach stacjonowania na wezwania do zdarzeń medycznych  kierowane na numer alarmowy 999 lub 112. Jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – zespoły ratownictwa medycznego ( zespoły specjalistyczne, zespoły podstawowe)  udzielają świadczeń zdrowotnych w  stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego – lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny  podejmują w warunkach pozaszpitalnym medyczne czynności ratunkowe,  następnie transportują pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

Obszar operacyjny Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w zakresie ratownictwa medycznego obejmuje miasto Wrocław oraz przyległe powiaty: wrocławski, milicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki oraz wołowski.