Get Adobe Flash player

Kierownictwo Pogotowia

Organami SP ZOZ pn. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu  są Dyrektor oraz Rada Społeczna.

Dyrektor zarządza Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Pogotowia.

Dyrektor zarządza samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej przy pomocy zastępcy dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych oraz zastępcy dyrektora ds. logistyczno-eksploatacyjnych

 

Dyrektor Naczelny - lek.med. Zbigniew Mlądzki

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych - Anna Koniec

Zastępca dyrektora ds. logistyczno-eksploatacyjnych - Dariusz Matuszkiewicz

Główny Księgowy - Aneta Wiercińska-Ziobrowska